Aktuelt

Våre tiltak for en bedre fremtid

02/03/2021 12:00 AM
hero

Bergen Elektro Automasjon jobber aktivt for en bedre fremtid og miljø. Her kan du lese om noen av tiltakene vi gjør nå.

“Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.”

FN´s bærekraftsmål er en god plan på hvordan vi sammen kan bidra til å skape et mer stabilt miljø som faktisk er bærekraftig. Hvis vi begynner i det små, kan vi etterhvert skape store forandringer. Dette kan blant annet være effektive og fremtidsrettede løsninger i form av installasjon av moderne elbilladere.
Dette er et tiltak som både gjør hverdagen vår enklere, men også er med på å skape et bærekraftig samfunn.

Slik vi lever i Norge, er vi svært privilegert og har enn så lenge nok av ressurser. Det er helst de svake og fattige landene som lider av klimaforandringene og ser mest til de store forskjellene mellom fattig og rik. Vi mener derfor det er viktig at vi retter blikket mot der det er forbedringspotensialet, som for eksempel å bli flinkere til å redusere avfall og fokusere på fornybare energikilder.

Kartlegging av utslipp

I 2020 startet vi et pilotprosjekt sammen med BKK der ambisjonen er å tilby nullutslipps ladeløsninger i borettslag og sameier. Vi har sammen levert ladeløsning til Steinsviktunet Sameie der vi har målt CO-utslippene i forbindelse med anleggsarbeidet og montering av ladestasjoner. Til neste samarbeidsprosjekt vil vi iverksette forbedringstiltak for å kutte CO2-utslippene ytterligere.

Anskaffelse av klimanøytrale biler

Et viktig forbedringstiltak for oss er utskifting av 3 av våre servicebiler til helelektriske biler for å gjøre transporten til og fra anleggene utslippsfri. I prosjektet i Steinsviktunet stod vår transport for ca. 11 prosent av de totale utslippene fra anleggsarbeidene.

Miljøtiltak i alle ledd

Vi jobber med våre underleverandører for også å finne gode bærekraftige løsninger der. Det kan være graveentreprenør med elektrisk gravemaskin eller grossistledd med effektive leveranser, gode rutiner for emballasje og avfall.

Vi tror at en bærekraftig og miljøvennlig profil vil bidra positivt for samfunnet. BEA oppfordrer derfor også andre bedrifter i bransjen til å gjøre tiltak for et bedre miljø!

Tags:
Miljø
Elbillader

Kontakt oss

Vi er den punktlige elektrikeren som utfører oppdrag for både private og bedrifter i hele Bergensområdet.