Aktuelt

El-kontrollen ga flere ubehagelige overraskelser

19/10/2023 12:00 AM
hero

El-kontrollen ga nyttig 3-punktsliste med oversikt på hva som må, bør og kan gjøres. Nå har Maria oppgradert det elektriske anlegget i det eldre huset sitt slik at det er trygt og tåler dagens el-bruk. I det eldre huset var det likevel halogenspottene som først måtte fjernes etter tydelige tegn på varmgang.

I en hektisk hverdag er det fort å glemme det elektriske som ligger skjult i tak og vegger. – I mine yngre og hektiske dager i fullt arbeid som lege, var jeg nok mest opptatt av det estetiske og at boligen var pen. Når det er lys i lampene og elektrisk utstyr fungerer som det skal, er det lett å glemme det som vi ikke ser. Først når Maria (72) ble pensjonist, kom husets el-sikkerhet høyt på listen over gjøremål.

Det rundt 100 år gamle huset i Bergen er i god stand, og snart er også det «indremedisinske» på plass. Martin Nordvik er elektriker hos BEA, og har utført en grundige el-kontroll av anlegget.

Maria oppgraderte til huset med automatsikringer for flere år siden, men den gang uten el-kontroll av det bakenforliggende. Kontrollen viste at det elektriske anlegget var i dårlig stand med porøse ledninger og koblingspunkter som var eiret etter overbelastning over lengre tid. I tillegg hadde halogenspotter på kjøkkenet forårsaket varmgang i taket og gitt svimerker i rørene for det elektriske anlegget.

Foto: I takhullet for halogenspotter viste el-kontrollen svidde kanter. Isolasjonsrøret var brunt pga. varmgang og tilløp til antenning.

Martin har god forklaring på grunner for tilstanden i Marias elektriske anlegg.

-Dersom et eldre elektrisk anlegg møter et moderne bruksmønster med alle de moderne elektriske apparatene vi er blitt vante til de siste 10-15 årene, så gir dette for høy belastning i ledninger og koblinger. Isolasjonsplast blir porøs og stiv, mens de elektriske koblingene eirer og blir slitte. Resultatet er stikkontakter som ikke virker eller elektriske apparater som skades, i verste fall gir dette opphav til brann.

Skrusikringer har en mye høyere terskel for å kutte strømmen enn automatsikringer. Derfor bør alle med moderne elektriske apparater også oppgradere sikringsskapet sitt som et brannforebyggende tiltak. Et elektrisk anlegg i normal bruk har en typisk levetid på rundt 30 år før det eventuelt bør byttes ut ifølge Martin.

- Etter el-kontroll i huset til Maria delte vi opp mellom hva som gjøres, hva som bør gjøres og hva som kan gjøres/utsettes. Til tross for mye gammelt i tak og vegger, var det likevel utskiftning av halogenspotter i taket som hastet aller mest. Der fant vi varmgang med tilløp til brann i isolasjonsrørene. Martin Nordvik, elektriker med spesialfelt el-anlegg

-Det er lett å tenke at et oppgradert sikringsskap er tilstrekkelig, men da glemmer vi det som øyet ikke ser, mener Maria. Hun er takknemlig for at maleren tipset henne om å finne en elektriker til å installere noen nye strøm-uttak i stuen. Den lille jobben ble til en større da BEA kontrollerte og undersøkte hva som lå skjult bak tak og vegger.

-Nå har vi kontrollert hele det elektriske anlegget og erstatter det som er nødvendig, også av koblinger og ledninger. Spottene er byttet til moderne LED, og nye veggkontakter gjør at behovet for skjøteledninger er mindre. Det føles godt å vite at vi har fått et tryggere hus og med god samvittighet etter hvert kan selge til andre eller la barna overta. Maria (73), huseier

Omtrent halvparten av norske boligbranner begynner i det elektriske anlegget eller skyldes feil bruk av elektriske apparater. Maria mener at vi som samfunn har for lite kunnskap om hvorfor det er viktig å ha orden på det elektriske. –Alle bør sjekke at det elektriske anlegget er i orden og lære seg å bruke elektrisk utstyr på riktig måte. Dette må bli like naturlig som å ha forskriftsmessig bil og å bruke bilbeltet, sier Maria.

-Sikkerhet i elektriske anlegg må høyere på agendaen og tas alvorlig – vi vet jo aldri hvem den neste uheldige kan være, sier Maria og sikter til det verst tenkelige utfallet med boligbrann. -Det er ikke lurt å vente til «det smeller», da kan det være for sent. Når et vannrør i veggen får lekkasje, er det normalt ikke fare for liv og helse. Med strøm er det faktisk noen helt annet.

-En oppgradering er kostbar. Derfor har det vært viktig å få en dyktig elektriker som lytter og gir gode råd. Deler av det gamle elektriske anlegget er fremdeles trygt og i god nok stand. Vi bytter kun det som er nødvendig. Den avgjørelsen er vi trygge på at Martin hjelper med til det beste for oss, sier Maria og skryter av sine nye huselektriker.

Boligen er bygget i murstein med isolasjonshull (hulltegl) og har treverk som etasjeskillere. Med fire etasjer og åpent trappehus mellom hovedetasjene, er det ekstra viktig å ha det elektriske i orden. Da kan vi sove enda bedre om natten, avslutter Maria.

FAKTA:

Feil i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr kan gi livsfarlige støt og forårsake brann. Å sjekke det elektriske anlegget kan være noe av det viktigste du gjør!

Siden 1999 er det pålagt å ta vare på all dokumentasjon for det elektriske anlegget i bygg. Dokumentasjon, samsvarserklæring og sluttrapport skal oppbevares hos elektriker i minimum fem år etter avsluttet arbeid.

Huseier har ansvar for at det elektriske anlegget til enhver tid er i orden. Papirene skal tas vare på i hele det elektriske anleggets levetid.

De fleste elektrikere anbefaler å kontrollere el-anlegget regelmessig, gjerne hvert femte år.

Tags:
Sikkerhet

Aktuelt

Les nylige artikler

Se alle artikler
Se alle

Kontakt oss

Vi er den punktlige elektrikeren som utfører oppdrag for både private og bedrifter i hele Bergensområdet.