Aktuelt

Kartlegger CO2-utslippene ved bygging av elbil ladeplasser i borettslag

29/07/2020 12:00 AM
hero

Sammen med BKK kartlegger BEA CO2-utslippene i forbindelse med bygging av ladeplasser i borettslag. Steinsviktunet Sameie er valgt som pilotprosjekt.

Ambisjonen vår er å tilby nullutslipps ladeløsninger i borettslag og sameier. I et pilotprosjekt i Steinsviktunet Sameie i Ytrebygda i Bergen samarbeider vi nå med elektroinstallatør Bergen Elektro Automasjon (B.E.A.) og underleverandører om en kartlegging av CO-utslippene i forbindelse med anleggsarbeidet og montering av ladestasjoner,
forteller rådgiver Frank Roger Brakstad i BKK Elektrifisering AS.

BKK og BEA har inngått et samarbeidsprosjekt hvor første trinn er å kartlegge CO2-utslippene i forbindelse med byggearbeidene. Steinsviktunet Sameie er valgt som pilotprosjekt. Tirsdag var Frank på befaring sammen med bærekraftrådgiver i Strategi og Bærekraft/I&U, Øystein Økland.

BKK Elektrifisering har inngått en avtale med styret i sameiet om å bygge ladeinfrastruktur for potensielt 50 ladestasjoner på den åpne parkeringsplassen og garasjeanlegget. I går ble det levert en kubikkmeter betong til fundamentene for de fem ladestolpene på parkeringsplassen som etter planen skal monteres før ferien. Når laderne er ferdig montert er BKK Nett klar for å koble anlegget til nettstasjonen som er plassert like ved parkeringsplassen.

Bilde: En kubikkmeter betong legges i forberedte graver for fundamentene til ladestolpene.

Frank skryter av viljen og evnen hos B.E.A. til å tenke bærekraftig og kundevennlige løsninger. Elektroinstallatøren har for eksempel bestilt tre nye helelektriske servicebiler for å imøtekomme ambisjonen om utslippsfri transport til og fra anleggene som de skal bygge på oppdrag for BKK. B.E.A. tror og håper at en bærekraftig og miljøvennlig profil på selskapets virksomhet vil gi et konkurransefortrinn i tiden framover. B.E.A jobber også for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Strategi og Bærekraft i I&U har vært en pådriver for å heve bærekraftprofilen på byggingen av ladeløsninger i borettslag og sameier. Sammen med BKK Elektrifisering og B.E.A., har Strategi og Bærekraft laget en plan for å teste

løsninger med mål om nullutslipp for slike anlegg i borettslag og sameier. Planen er i første fase å kartlegge alle CO2-utslippene knyttet til transport til og fra anleggsområdet i Steinsviktunet. Det berører ansatte i BKK og B.E.A, transport av betong, materiell og ladeutstyr fra grossisten som B.E.A. benytter og BKK Nett sine montører i forbindelse med tilknytningen til strømnettet.

For Frank og Øystein er det et must å kjøre helelektrisk i forbindelse med befaringer på disse anleggene i borettslag og sameier. Etter hvert som markedet for elektriske varebiler tilfredsstiller BKKs krav til montørbiler eller det utvikles løsninger for at tilknytningsoppdrag for slike anlegg kan utføres fossilfritt, er målet at all transport til og fra anleggsområdet kan utføres uten CO2-utslipp.

Klimaregnskapet skal også registrere utslippene i forbindelse med bruk av gravemaskin og eventuelt andre fossile maskiner som for eksempel håndholdt stamper til komprimeringsarbeid og vegvals til asfalteringsarbeid.

Når anlegget i Steinsviktunet er ferdigstilt og satt i drift, skal BKK Elektrifisering sammen med B.E.A og Strategi og Bærekraft, med grunnlag i klimaregnskapet og en beskrivelse av nåsituasjonen, vurdere forbedringsområder og sette i verk relevante tiltak med mål om nullutslipp i neste byggeprosjekt.

Bilde: Her skal vi bygge fundamenter for fem ladestolper med kapasitet til totalt 20 ladere. (fra venstre) Jan-Petter Mehl Gundersen, Bergen Elektro Automasjon, Frank Roger Brakstad, BKK og Kim Ruben Smith fra Bergen Tomteutvikling.

Ladeløsningene vil fremstå enda mer bærekraftige og fremtidsrettet dersom de var selvforsynt med kortreist solenergi fra solpaneler for eksempel fra garasjeanleggene eller tak og fasader i borettslagene og sameiene vi gjør avtaler med. Vi vurderer slike løsninger fortløpende sammen med Lokale Energi Løsninger i BKK Varme og B.E.A., forteller Frank.
Tags:
Miljø
Elbillader

Flere artikler

Våre tiltak for en bedre fremtid
Våre tiltak for en bedre fremtid
02 Mar 2021

Aktuelt

Les nylige artikler

Se alle artikler
Kartlegger CO2-utslippene ved bygging av elbil ladeplasser i borettslag
Kartlegger CO2-utslippene ved bygging av elbil ladeplasser i borettslag
29 Jul 2020

Kontakt oss

Vi er den punktlige elektrikeren som utfører oppdrag for både private og bedrifter i hele Bergensområdet.