Aktuelt

Endelig solceller på taket

24/03/2023 12:00 AM
hero

Det er flere år siden Bjarte Kvåle på Lepsøy sist skrinla tanken om solceller på taket. I fjor ble regnestykket helt annerledes for økonomen med det gode hustaket for solcellepanel. I løpet av få oktoberdager fikk både garasje og hustak installert til sammen 23 panel (9,3 kW).

- Det er flere grunner til at jeg nå fikk eget solkraft anlegg. Først og fremst er det lønnsomt, og jeg har regnet 14-15 års nedbetaling med dagens strømpriser. Jeg forbereder meg på at strømmen koster mye også framover. Huset mitt har fin beliggenhet og jeg kan sette overskuddsstrøm på solkonto hos strømleverandøren min. Jeg får overskudd av egenproduksjon om sommeren og denne skal jeg ta ut om vinteren. Da slipper jeg spotpris på tilsvarende energimengde jeg tar ut, og får kontroll på en del av energikostnaden året gjennom, sier Kvåle.

Bare å gjøre det..

- Jeg synes solcelleanlegg er dyrt, men tror ikke det blir særlig billigere framover. Siden installasjonskostnadene utgjør brorparten av kostnaden og regnestykket mitt henger sammen, var det bare å trykke på knappen, forteller Kvåle.

Han legger til at flere mener at anlegget også øker boligens verdi.

Enovastøtte

- Det er kun lov å søke Enova om støtte én gang per adresse. Jeg kunne derfor like gjerne «slå til» med et anlegg jeg mener er rigget for framtiden, sier Kvåle som hentet ut 26  100 kroner av makstilsagnet på 47  500 kroner. 

Kyndig montering fra BEA

Elektromontørene fra BEA, Håkon Aarnes og Jon Erlend Irgens, sammen med kyndige tømrere fra Byggmester Aspenes, brukte et par dager på forskriftsmessig installasjon. De forteller at det er stas å få bidra til slike flotte anlegg som sikrer entusiastiske kunder egen strøm.

Dette er et godt kvalitetsanlegg bygget etter alle lover og regler for elektriske installasjoner.

Foto: Bjarte Kvåles hus ligger fint til med skråtak mot sørvest. Panelene er sorte og plassert slik at de designmessig passer fint inn i husets arkitektur. Etter noe trefelling tar solcelle-anlegget godt imot dagslyset og solstrålene, som gir egenstrøm året rundt. Vinterstid er egenproduksjonen mye lavere enn i sommerhalvåret. Da er planen å ta ut oppspart «sommerstrøm» fra solkonto hos strømleverandøren.

Merking og design

Kunden skal sove godt om natten og ikke være redd for at det oppstår hverken brann eller andre feil på grunn av ukyndig montering eller valg av utstyr og komponenter. Anlegget skal i tillegg ha lett tilgjengelige nødstopp-brytere, være godt merket og koblet riktig i sikringsskapet, sier Aarnes. Han legger til at det også er et viktig poeng at panelene er tilpasset både taket og husets arkitektur slik at det ser pent ut.

Foto: Kvåle følger strømproduksjonen via egen app på telefonen. Han tar likevel en tur innom garasjen for å sjekke vekselretterne som omgjør strømmen til riktig kvalitet. Dette er også kommunikasjonsenheten som viser alle tall for produksjonen i eget display.

Framtidsrettet bolig

Andreas Fjærestad i BEA har prosjektert anlegget hos Kvåle, og sier at anlegget forventes å gi kunden rundt 7 000 kWh i året. Kvåle selv er godt fornøyd med hvordan han nå har rigget boligen sin for framtiden. Eget borehull i hagen sammen med bergvarmepumpe for vannbåren varme og tappevann, gir ytterligere besparelser.

- Når et nytt regnestykke for lagring av solkraft på batterier henger sammen, blir energiløsningen min utvidet, sier Kvåle.

Nå ser han fram til at elbilen han har ventet lenge blir levert og skal hente solstrøm til «tanken».

Foto: Forskriftsmessig installasjon av solkraftanlegg krever både tydelig merking på huset og egne nødstoppbrytere. I tilfelle brann, skal redningsmannskap lett se at taket har strømproduksjon som enkelt kan kobles ut.

  • Lurer du på hvilket solcelleanlegg som passer for deg og ditt hus?
  • Lurer du på hva du får i Enovastøtte?
  • Eller hvordan strømleverandørenes solkonto fungerer?

Kontakt oss, så hjelper vi deg med svar på alt du trenger å vite for å beslutte om egen produksjon av strøm er smart for deg.

Bruk vårt skjema for kontakt

Tags:
Miljø
Strømsparing

Kontakt oss

Vi er den punktlige elektrikeren som utfører oppdrag for både private og bedrifter i hele Bergensområdet.