Aktuelt

Solenergi og solpaneler på tak

15/10/2019 12:00 AM
hero

Enova tilbyr en støtteordning for alle som produserer sin egen strøm. Denne ordningen gir deg som privatperson inntil 47,500,- i støtte for å produsere solkraft på eget tak.

Mange tror at vi ikke har nok sol i Norge til å utnytte solenergien, men dette er bare en myte. Hver kvadratmeter mottar årlig mellom 700 og 1100 kilowattimer med strålingsenergi fra solen, som kan benyttes til strømproduksjon.

Det at Norge har lavere solinnstråling enn sydligere land kompenseres av et kaldere klima, renere luft i de atmosfæriske lagene og renere nedbør, da alt dette fører til økt virkningsgrad. Samt lengre soldøgn sommerstid.

Lang levetid

Et solcelleanlegg har lang levetid, lave driftskostnader og er svært pålitelig. Panelene har 15 års produktgaranti, samt 25 års produksjonsgaranti innenfor 80% av opprinnelig virkningsgrad.

Ved salg eller utleie av bolig er boligens energikarakter en relevant faktor, og installasjon av et solcelleanlegg vil påvirke denne i en positiv retning og kan dermed øke verdien av boligen din. Installasjon av et solcellepanel innebærer ingen arealkostnader eller inngrep i naturen, da du allerede disponerer arealet på ditt eget tak.

Monteringen skader ikke taket

Vi monterer solcellene flytende på flatt tak, eller med braketter på skrått tak.

Stein/betong blir brukt som ballast, for å øke vekten slik at installasjonen blir sikret mot vind og vær. Gjelder på flytende tak.

Vi bruker denne metoden for å forhindre skade/hull i takstein/takpapp. Installasjonen veier ca. 18kg/kvadratmeter, som er vel innenfor grensen til Norske takinstallasjoner.

Dette gjør at du ikke trenger å bekymre deg for fuktskader eller annet i forbindelse med integriteten til taket ditt. Fordi takpappen ikke punkteres.

Optimal takvinkel for solceller

Optimal vinkel på panel og tak er blant annet avhengig av årstid, lokasjon og nabobygg. Generelt sett er det om sommeren mellom 35 og 40 grader som er optimalt for strømproduksjon. Grunnlaget er at solen står høyere på himmelen over lengre tid.

Dette passer bra ettersom det stemmer overens med den mest vanlige typen takdesign i Bergen og Norge.

Dette betyr derimot ikke at solceller er et dårlig valg for flate tak. På flatt tak monterer vi panel øst/vest eller sør-vendt med tilpasset vinkel for å utnytte arealet bedre. Øst/vest gir best utnyttelse av areal med tanke på skyggelegging og andre faktorer. Sør-vendt gir litt bedre produksjon per panel.

Installasjonsmetode tilpasses etter mest effektive produksjon opp mot pris og kundens behov.

Sjelden behov for søknad eller nabovarsel

Sammen med Suno er vi den mest erfarne leverandøren av solcellepanel i bergensområdet, og vi er godt kjent med kommunale, fylkes og nasjonale regelverk og retningslinjer.

For de fleste eneboliger i Bergen er det sjelden behov for verken nabovarsel eller søknad til kommunen. Unntaket er hvis installasjonen endrer estetikken (f. eks svarte panel på rødt tak), eller at du bor i et historisk strøk.

I borettslag må man selvsagt forholde seg til egne søknader og regelverk.

Hvor mye strøm kan solceller produsere i Bergen?

På solrike dager kan hele husets strømforbruk drives av solcellepaneler. Det er en spesiell følelse å vite at man er helt selvstendig med strøm.

Eksempel produksjon:

  • Installert effekt 8kW. Dvs 27 stk 300W paneler. vil generere gjennomsnittlig 6400kWh årlig.
  • Installert effekt 10kW Dvs 34 stk 300W paneler, vil generere gjennomsnittlig 8000kWh årlig.

Eksemplene gjelder for Bergen. (Dette er ca tall, beregnet med 800 effektive soltimer pr år.) Siden vær og andre forhold påvirker produksjon, kan vi ikke garantere at ditt anlegg vil følge disse tallene.

Vi kan beregne nærmere for hver enkelt kunde i forhold til tilgjengelig areal og solforhold.

Særegne fordeler for næringsbygg

Å installere solcellepaneler på næringsbygg kommer med en del særegne fordeler som gjør det spesielt gunstig.

Siden det er snakk om større areal enn en vanlig enebolig, vil inntjeningstiden på anlegget være betraktelig kortere enn på privathus.

I tillegg kan det hjelpe deg å få bygget i en annen energiklasse (siden du bruker egenprodusert strøm), som kan gjøre bygget mer attraktivt for potensielle leietakere.

Vi har erfaring med å installere næringsanlegg med produksjon på opptil 101 KW, og 80,000 kWh i året.

Hva skjer ved strømbrudd?

De fleste installasjoner er koblet direkte opp mot strømnettet og slår seg av ved bortfall av nettet av sikkerhetsmessige årsaker.

Du kan montere batteri mellom solcelleanlegg og strømnettet, men dette vil sjelden lønne seg økonomisk. (Strømnettet i Norge er godt nok til at strømbrudd skjer sjeldent også.)

Trenger jeg kjøpe og installere batteri?

Det er sjelden hensiktsmessig for nordmenn å installere batteri, ettersom det kan være et stort og dyrt prosjekt. (Bare tenk på hvor store batteri som skal til for en liten el-bil.)

Fra og med når din kraftleverandør tilbyr differensierte strømpriser i løpet av døgnet kan det lønne seg å lade opp når prisen er billig, og bruke når prisen er høy.

Vi kan også levere pakker m/ batteri for hytter uten strøm. (Da setter vi opp batteri imellom og kan også installere en generator som kobler seg inn når det er lite strøm på batteriet.)

Hvorfor solenergi?

Sola er den største og reneste energikilden vi har, og den er tilgjengelig for alle.

Det finnes mange grunner til å satse på alternative energikilder. En av dem er at dagens kraftpriser sannsynligvis vil øke betraktelig med årene. I tillegg er miljøperspektivet svært viktig for oss. Vi ønsker å bidra til et grønt skifte i samfunnet, for å bevare jorda vår til framtidige generasjoner. Fra politisk hold jobbes det mot et full-elektrifisert og fornybart samfunn innen 2050. En annen faktor er ønsket om å være delvis selvforsynt, samt ha større forutsigbarhet når det kommer til energikostnader.

Man kan som Plusskunde hos sin strømleverandør selge overskuddsstrøm og faktisk tjene penger på solcelleanlegget sitt.😊 Det vil si at midt på dagen når produksjonen er størst er også kanskje forbruket lavest. Om det produseres mer enn det huset bruker får du betalt for strømmen som er til overs.

Hva må jeg gjøre for å installere?

Sammen med Suno har vi installert over 70 anlegg i Bergen, og er blant de fremste ekspertene på solceller på Vestlandet.

Det eneste du trenger å gjøre for å starte en installasjonsprosess, er å sende inn en forespørsel med adressen din.

Vi finner mal på kartet via adressen, og stiller deg et par enkle spørsmål, og så er prosessen i gang.

Utover det sørger vi for hele installasjonen, inkludert søknad til BKK om a bli strømprodusent.

Tags:
Miljø
Strømsparing

Kontakt oss

Vi er den punktlige elektrikeren som utfører oppdrag for både private og bedrifter i hele Bergensområdet.