Aktuelt

Skulle vært pensum: Hva gjør du når strømmen går?

11/01/2024 12:00 AM
hero

Grunnen til mørklegging i huset er ofte at du bruker mer strøm samtidig enn det elektriske anlegget tåler. Dette fikser du ved å slå av noe av forbruket. Andre ganger skyldes utfallet en jordfeil. Da må du gå grundigere til verks.

Jordfeil er "strømlekkasje"

Jordfeil betyr at det «lekker» strøm i det elektriske anlegget slik at overflater på elektriske apparater og installasjoner blir strømførende. I verste fall gir dette livsfarlig støt eller brann, forteller Kjetil Raa. Til daglig er han prosjektleder i BEA og har mange års erfaring som elektriker.

Kaffetrakter og brødrister

-Typiske apparater med jordfeil er kaffetrakter, vaskemaskin, komfyr, fryser, brødrister og varmtvannsbereder. En annen hyppig årsak er vann som kommer inn i utebelysning eller kontakter ute, forteller Kjetil og understreker at særlig utendørs bruk av skjøteledninger ikke er til å tulle med.

Lettere å finne feil

For å unngå jordfeil har du egne brytere i sikringsskapet som sikrer at strømmen «går» når feil oppdages. I eldre skap er det 1 hovedbryter for jordfeil, mens nyere automatsikringer har innebygde jordfeilbrytere per strømkurs. Sistnevnte gjør feilsøking lettere – og du slipper at hele boligen blir mørklagt ved feil.

Husk å teste jordfeilbryteren

Både jordfeilautomater og –brytere må testes jevnlig, minimum 2 ganger per år, for å beholde levetid og funksjon. Dette gjør du enkelt selv ved å trykke inn den merkede testknappen. Husk at strømmen blir borte på aktuell kurs når du trykker inn testknappen. Når bryteren slår seg ut, venter du noen sekunder før du vipper den tilbake på plass. Dersom jordfeilbryteren ikke slår ut, da er det på tide å ringe en elektriker..

Tags:
Sikkerhet

Kontakt oss

Vi er den punktlige elektrikeren som utfører oppdrag for både private og bedrifter i hele Bergensområdet.