elektriker som utfører elkontroll

El-kontroll

Info

Vi har sertifiserte elektrikere som utfører brannforebyggende boligkontroll, internkontroll elektro, næringskontroll og termografering. Vi tilbyr el-kontroller med fyldig sluttrapport som dokumenterer tilstanden for det elektriske anlegget.


Gjennomføring av el-kontroll på det elektriske anlegget

Omtrent halvparten av branner i Norge skyldes elektrisitet, enten i form av teknisk svikt eller feil bruk av elektrisk utstyr (kilde DSB). En brannforebyggende boligkontroll sikrer dokumentasjon av tilstanden til det elektriske anlegget og gir råd om riktig bruk av det elektriske anlegget.

El-kontrollen vil avdekke potensielt farlige og skjulte feil og mangler. Når disse utbedres, er du trygg på at det elektriske anlegget fungerer som det skal.

El-kontrollen dokumenterer den tekniske tilstanden til boligen. Dette er nyttig kunnskap når du både skal kjøpe eller selge bolig. Mange forsikringsselskap gir også rabatt på forsikringspremien når tilstanden til det elektriske anlegget er kjent. Du kan bruke tilstandsrapporten som utarbeides til slik dokumentasjon.

El-kontrollen innebærer:

 • Måling og kontroll av det elektriske anlegget i boligen
 • Kortslutningstest
 • Isolasjonstest
 • Kontroll av jordingskontinuitet
 • Kontroll av boligens elektriske inntak og sikringsskap
 • Brannforebyggende kontroll
 • Kontroll av boligens røykvarslere
 • Kontroll av boligens brannslokkingsutstyr
 • Rådgivning for å sikre:
  • korrekt og bedre bruk av El-anlegget i boligen
  • Enøk-tiltak
  • El-sikkerhet

Sluttdokumentasjon: Tilstandsrapport for det elektriske anlegget. Her blir det dokumentert med bilder, herunder hva som evt. kan gjøres, bør gjøres og må gjøres umiddelbart.


Trenger du hjelp?
Arne Titlestad kontaktperson

Ta kontakt med prosjektleder Arne, så får du hjelpen du trenger.

Benytt kontaktskjema

Vi hjelper deg

Fant du ikke
tjenesten du var ute etter?

Vi ufører alt fra enkle jobber til de mest komplekse og sammensatte løsningene. Bare ta kontakt med kundeservice!

Kontakt oss
spørsmålstegn illustrasjon