elektriker som utfører elkontroll

El-kontroll

Info

Vi er sertifisert for å utføre brannforebyggende boligkontroll, internkontroll elektro, næringskontroll og termografering. Ønsker du å få oversikt over tilstanden til ditt elektriske anlegg for å unngå ulykker eller driftsstans? Vi kan hjelpe deg


Gjennomføring av el-kontroll på det elektriske anlegget

Årsakssfordelingen på bygningsbranner i Norge varierer svært lite fra år til år. Elektrisitet forårsaker de fleste bygningsbrannene. Nesten 50 % av brannene skyldes elektrisitet, enten i form av teknisk svikt eller feil bruk av elektrisk utstyr (kilde DSB). En brannforebyggende boligkontroll sikrer både en dokumentasjon av tilstanden til det elektriske anlegget i boligen og rådgivning for riktig bruk av det elektriske anlegget. Dette reduserer risikoen for brann.

En brannforebyggende boligkontroll bidrar til at det elektriske anlegget i boligen fungerer slik det skal, og avdekker potensielt farlige skjulte feil og mangler.

Elkontrollen dokumenterer også den tekniske tilstanden til boligen. Mange forsikringsselskap gir rabatt på forsikringspremien når tilstanden til det elektriske anlegget kan dokumenteres. Tilstandsrapporten som medfølger kontrollen kan benyttes for slik dokumentasjon.

Kontrollen innbefatter:

 • Måling og kontroll av det elektriske anlegget i boligen
 • Kortslutningstest
 • Isolasjonstest
 • Kontroll av jordingskontinuitet
 • Kontroll av boligens elektriske inntak og sikringsskap
 • Brannforebyggende kontroll
 • Kontroll av boligens røykvarslere
 • Kontroll av boligens brannslokkingsutstyr
 • Rådgivning for å sikre:
 • Korrekt og bedre bruk av EL anlegget i bolige
 • Enøk tiltak
 • EL sikkerhet

Som sluttdokumentasjon blir det utarbeidet og overlevert en tilstandsrapport for eiendommens elektriske anlegg.Vi hjelper deg

Fant du ikke
tjenesten du var ute etter?

Vi ufører alt fra enkle jobber til de mest komplekse og sammensatte løsningene. Bare ta kontakt med kundeservice!

Kontakt oss
spørsmålstegn illustrasjon