Aktuelt

Utfasing av lysstoffrør

02/05/2023 12:00 AM
hero

I februar dette året ble det forbudt å produsere og importere tradisjonelle lysrør og sparepærer fordi de inneholder kvikksølv, en av de farligste miljøgiftene vi har. Lyspunkt med kvikksølv er vanlig både i hjemmene våre, men finnes også i stort antall i butikker, kontor- og industrilokaler

Kort nedbetalingstid

Avdelingsleder for Service i BEA, Arne Titlestad, har ledet flere små og store prosjekter for lysbytte, blant annet prosjektet hos Schütz på Askøy.

– Dette er smarte tiltak, og de regnes normalt hjem i løpet av 1-3 år. Framover er det ikke ulovlig å bruke lysrør og pærer som allerede er produserte, men det er få grunner til å vente når tiltaket så lett lar seg regne hjem, sier Titlestad.

Han legger til at det er en utbredt misforståelse at det er greit å bytte ut selve lysrørene i de store armaturene vi kjenner fra særlig butikker, kontorlokaler og industri/lagerhaller.

Foto: Arne Titlestad i BEA (Bergen Elektro Automasjon) har ledet mange prosjekter der gammel belysning nå skiftes til LED


Hva er LED?

Begrepet er forkortelse for «Light Emitting Diode». Enkelt forklart fungerer teknologien som et omvendt solcellepanel. I stedet for at dagslys lager strøm, omdanner LED-teknologien energi til lys ved å sende strøm gjennom en diode. De tradisjonelle glødepærene ble forbudt å produsere og selge i hele EU i 2012. Nå står resten av lyskildene for tur.


Ingen smart snarvei..

– Dersom eldre armaturer bygges om til LED-lys, skal den som gjennomfører også godkjenne og sertifisere anlegget med hensyn til sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), merking, juridisk ansvar osv. Fra bransjehold er det få seriøse aktører som vil ta på seg et slikt ansvar, sier Titlestad.

Han kjenner til prosjekter der snarveien med kun å bytte lysrørene er gjort. Når slike anlegg ikke fungerer som tenkt, må likevel full utskiftning gjøres. Dersom økonomi er viktig, er det lurt å gjøre det riktig første gang sier Titlestad.

Sparer driftsutgifter

I tillegg til å spare penger på kjøp av strøm til belysning, spares også store summer på driftsbudsjettet ved å erstatte de gamle lysstoffrørene.

– LED-lysene har typisk levetid på inntil 100 000 timer, de gamle lysrørene fungerer i ca. 15 000 timer før de «går». En ny installasjon kan stå på kontinuerlig i 11 år før noe må gjøres, forteller Titlestad.

Rundt i landet vårt regner Elektroforeningen NELFO med at det fremdeles er i bruk rundt 10 millioner lamper og armaturer der lyskilden inneholder kvikksølv. Det er EUs RoHS-direktiv som ilegger forbudet. Overgang til LED sparer oss for miljøgifter, men er også et effektivt energitiltak. En nordisk studie (Nordcrawl3), har regnet ut at omleggingen i Norge vil spare oss 2,5 TWh i 2030.

Tags:
Miljø
Belysning

Kontakt oss

Vi er den punktlige elektrikeren som utfører oppdrag for både private og bedrifter i hele Bergensområdet.