Aktuelt

Har du beskyttet boligen mot lynskader?

06/06/2024 12:00 AM
hero

Lynnedslag kan gi brann og skade på elektrisk utstyr. Med et overspenningsvern/lynvern i sikringsskapet, er du godt sikret.

Lynnedslag fører årlig til mye skade på elektrisk utstyr i norske hjem. Med et vern i sikringsskapet, er du godt sikret. Overspenningsvern (lynvern) ble påbudt i nye boliger fra og med 2012. Det er fremdeles mange hjem som mangler denne ekstra beskyttelsen. Vår erfarne prosjektleder Stig Hovland, forklarer og gir gode råd.

Med overspenningsvern i sikringsskapet beskytter du det elektriske anlegget fra skader ved lynnedslag, sier prosjektleder og elektriker Stig Hovland. Etter tordenvær får han særlig mange telefoner om robotgressklippere og utendørs badestamper som er satt ute av spill.

Hvorfor er lyn skadelig?

Et lyn inneholder store mengder energi og et nedslag kan forplante seg lenge etter at tordenværet er over. Om det oppstår høye overspenninger i elektrisitetsnettet betyr dette at ekstra mange elektroner er i stor fart på jakt etter jording. De «spurter» langs ledningsnettet fram til el-anlegg i boliger og bygninger. Et overspenningsvern stopper videre forplantning og hindrer derfor skade i el-anlegget og elektrisk utstyr.

Hva er overspenningsvern?

Det finnes to typer overspenningsvern:

  • Grovvern: Tar den første støyten og er koblet til strøminntaket i sikringsskapet og må installeres av elektriker (se eksempel under)
  • Finvern: Beskytter ømfintlig utstyr som TV-er og PC-er. Kan kjøpes i butikk og installeres av deg selv, enten som en veggplugg eller skjøteledning med innebygget vern.

Hvordan sjekke om du har overspenningsvern?

Overspenningsvern ligner en vanlig sikring, men har ingen bryter. Normalt er denne plassert ved strømmåleren i sikringsskapet. Dersom vernet «slår ut», vil små grønne «vinduer» skifte farge. Dette betyr at vernet har vært aktivert og må byttes.

Skader på el-anlegg som følge av overspenning, kan være vanskelig å oppdage. Dersom sikringer og lyspærer ofte slår seg ut etter tordenvær, bør du få anlegget kontrollert av en elektriker.

Her kan du lese mer om hva SINTEF syns er smart å gjøre når det lyner og tordner:

Kontakt oss i BEA om du lurer på noe mer.

Tags:
Sikkerhet

Kontakt oss

Vi er den punktlige elektrikeren som utfører oppdrag for både private og bedrifter i hele Bergensområdet.