Aktuelt

Har BKK Eltilsyn hatt kontroll hos deg?

03/04/2020 12:00 AM
hero

Elkontroll og tilsynskontroll utføres for å avdekke eventuelle feil i elektrisk anlegg. Du som boligeier har ansvaret for at dette er i tipp topp stand, men vi skal selvfølgelig hjelpe deg.

BKK og tilsynskontroll

Har BKK Eltilsyn vært hos deg og hatt en gjennomgang av det elektriske anlegget ditt?
Var det noen punkter på listen som måtte utbedres? Det kan være manglende merking av kurser i sikringsskap, jordfeilvern, stikkontakter, isolasjonsfeil mm.
Da er du pålagt å få dette ordnet innen en gitt frist som står på tilsynsrapporten.
Dette fikser vi; Vi sender en elektriker til deg som utbedrer de feilene som står på tilsynsrapporten til BKK, vi sender inn dokumentasjon til BKK på at arbeidet er utført, og saken avsluttes.

BKK sine kontroller koster ingenting, men dersom det oppdages feil, må du selv betale for å få dette rettet opp.

Elkontroll

Mange boligbranner starter på grunn av feil i det elektriske anlegget. Strømforbruket har endret seg gjennom årene, men det elektriske anlegget ditt er nødvendigvis ikke moderne nok til å takle dette. Vissheten om at det elektriske anlegget i boligen din er i orden kan bidra til økt trygghet for deg og dine nærmeste.

Hvorfor bestille en elkontroll:

 • Du sørger for at boligen din er i forskriftsmessig stand
 • Dersom det er 5-10 år siden forrige gjennomgang på elektrisk anlegg
 • Ved salg av bolig må dokumentasjon kunne vises frem

PS: Dersom du har dokumentasjoner på jevnlige elkontroller i boligen din, så er det noen forsikringsselskap gir redusert forsikringspremie. Sjekk ut med ditt forsikringsselskap om dette også gjelder deg.

BEA er sertifisert til å utføre elkontroll

En elkontroll utføres av en elektiker som har sertifisering på denne type oppdrag, og jobben går ut på å sjekke den elektriske tilstanden i boligen din. Vi går systematisk og grundig til verks for å finne eventuelle skjulte feil og mangler, feilene rettes opp, og til slutt får du en dokumentasjon som beviser at dette er utført i din bolig.

Dette er noe av det vi gjennomgår på en elkontroll:

 • Måling og kontroll av elektrisk anlegg i boligen
 • Kontroll av sikringsskap og elektrisk inntak
 • Vi måler om det er varmgang i elektrisk anlegg (termografi)
 • Jordfeilbryter
 • Overspenningsvern
 • Vi tilbyr deg tips og råd for å sikre brannforebyggende tiltak

Noen elektriske feil kan du oppdage selv også

Som de fleste vet, så er det ikke lov å fikle med elektrisk anlegg uten å være en elektriker med papirene i orden. Det er likevel en del ting du kan være obs på, og på den måten unngå brannfare:

 • Har du støpsler som er unormalt varme?
 • Har du sikringer som ryker støtt og stadig?
 • Har du skader eller misfarging på ledninger, stikkontakter eller lignende?
 • Bruker du skjøteledning som en varig løsning?

Kontakt oss for utbedring av avvik fra Eltilsynet.

Tags:
Sikkerhet
Oppvarming og gulvvarme
Smarthus

Kontakt oss

Vi er den punktlige elektrikeren som utfører oppdrag for både private og bedrifter i hele Bergensområdet.